สอน Forex เบื้องต้น : ระวังกราฟกลับทิศด้วย MACD Divergence MT5 และแนวทางเทรดด้วย MACD ท้องช้าง

สอน Forex เบื้องต้น : ระวังกราฟกลับทิศด้วย MACD Divergence MT5 และแนวทางเทรดด้วย MACD ท้องช้าง เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เคยแจกใน MT4 แต่ครั้งนี้เป็น MT5 ครับ …