Lợi nhuận 200-300%/năm từ Forex? Lừa đảo hay không? – Tài chính thông minh

Pháp luật về kinh doanh #ngoạihối và quy định hiện hành, tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các giao dịch hối đoái (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, …