สอน Forex : ตั้ง Stoploss จับจังหวะเทรดตามเทรนด์ด้วย ASAR (Parabolic SAR) /เรื่องเล่าคนไทยเกิดน้อยลง

สอน Forex เบื้องต้น : ตั้ง Stoploss ด้วย ASAR (Parabolic SAR) จับจังหวะเข้าเทรดตามเทรนด์แทนเส้น Moving Average ได้ เครื่องมือในวันนี้ ก็คือ Parabolic SAR …