PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀNG – FOREX – BẠC – BTC 18-22/01 ( Vàng Giảm, USD Tăng )

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀNG – FOREX – BẠC – BTC 18-22/01 ( Vàng Giảm, USD Tăng ) – Tuần này ML sẽ phân tích Vàng và thêm USDindex nhé cả nhà ơi!