ลงทุนในอะไรดี ? หุ้น, Forex หรือ Bitcoin – Uhas Podcast EP. 8

ลงทุนในอะไรดี ? หุ้น, Forex หรือ Bitcoin ลงทุนในอะไรดี ? #หุ้น , #Forex หรือ #Bitcoin เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบัน การเติบโตของเทคนิคโลยี ทำให้โลกไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น …